کد: 2195 اجاره رفت

500 متر باغچه رستوران با تمام امکانات کامل با دیزاین بسیار زیبا ضمنا مشارکت هم قبول میکند
ودیعه: 400,000,000 - اجاره: 2,000,000 تومان

صفحه 1 از 1