کد: 5261

1000 متر مساحت کل زمین 500 متر دفتری و نگهبانی با 8 باکس انبار علوفه حمام و سرویس ، انبار لوازم فضای مناسب جهت نگهداری 8 اسب
ودیعه: 300,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1