کد: 2557 فروخته شد

41 متر واحد اداری طبقه دوم 12 سال ساخت آسانسور 52 میلیون وام 50 میلیون رهن کامل
قیمت: 233,700,000 تومان
ودیعه: 50,000,000 تومان

صفحه 1 از 1