200 متر سوله به ارتفاع 3/20 امکانات آب و برق سه فاز 32 آمپر
تماس ودیعه: 220,000,000

  • شهریار ، میدان نماز
  • کد: 3662 205
صفحه 1 از 1