کد: 3662 اجاره رفت

200 متر سوله به ارتفاع 3/20 امکانات آب و برق سه فاز 32 آمپر
ودیعه: 220,000,000

صفحه 1 از 1