کد: 4285 اجاره رفت

1150 متر زمین 650 متر سوله به ارتفاع 7 متر 110 متر اداری و کارگری در دو طبقه مجزا انشعابات آب و برق سه فاز کف بتن و دیوارها سیمان شده
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 3737

750 متر زمین 450 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد امکانات آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز G16
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

صفحه 1 از 1