800 متر سالن به ارتفاع 6 متر 500 مترمحوطه برق سه فاز 300 آمپر آب و گاز صنعتی G100 تلفن 3 خط
تماس ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

  • شهریار ، بلوار امام حسین
  • کد: 4508 صنعتی
اجاره رفت

2000 متر زمین 350 متر سوله به ارتفاع 5 متر امکانات آب ، برق و گاز مصرفی مناسب انبار
تماس ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

  • شهریار ، عباس آباد
  • کد: 3736 صنعتی
صفحه 1 از 1