کد: 3726

250 متر زمین 150 متر سوله به ارتفاع 6 متر 100 متر محوطه امکانات آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 5,300,000 تومان

صفحه 1 از 1