کد: 2435 اجاره رفت

200 متر سوله 70 متر مسکونی امکانات : آب ، برق و گاز
ودیعه: 100,000,000

صفحه 1 از 1