کد: 5488

608 متر مساحت کل زمین موقعیت تجاری عالی 20 متر بر بلوار ابعاد 20 در 30 سند تک برگ شش دانگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار

کد: 5489

608 متر مساحت کل زمین زمین با کاربری تجاری در ابعاد 20 در 30 20 متر بر سند تک برگ شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 30,000,000,000 تومان

کد: 5490

493 متر زمین تجاری 20 متر بر موقعیت عالی سند تک برگ شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 22,000,000,000 تومان

کد: 1785

610 متر زمین با 20 متر بر با موقعیت عالی و کاربری تجاری دارای سند مالکیت تک برگ
قیمت: 14,000,000,000 تومان

کد: 2668 اجاره رفت

250 متر زمین 150 متر سوله به ارتفاع 4 متر 100 متر محوطه امکانات : آب ، برق سه فاز 32 آمپر
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 2,500,000 تومان

کد: 1567 اجاره رفت

3 روشویی با تجهیزات بر کمربندی چیتگر
ودیعه: 70,000,000

صفحه 1 از 1