شهریار بلوار رسول اکرم کوچه سروش 223 متر زمین با 11/5 متر بر قواره ملک جنوبی با نقشه UTM قابلیت ساخت آپارتمان تا 5 طبقه ( مشابه ملک مجاور ) هزینه بابت سرانه شهرداری نزدیک به 400 میلیون سند تک برگ عرصه و اعیان قیمت متری 8.500.000 تومان
تماس قیمت: 1,900,000,000 تومان

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 4315 155

8000 متر زمین با جواز تغییر کاربری بر بلوار رسول اکرم سند مالکیت تک برگ مشاع
تماس قیمت: 160,000,000,000 تومان

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 4274 139

۷۰ متر واحد اداری ، ۲۰۰ متر مسکونی زیر مغاره و بالای مغاره ۲۰ متر کوچه اختصاصی دو بر دارای عدم خلاف و فعال دید و موقعیت عالی
قیمت: 1,600,000,000 تومان

  • ملارد ، چهار راه ملارد
  • کد: 1463 665

105 متر واحد اداری و مسکونی به قیمت 450 میلیون 70 متر مسکونی به قیمت 825 میلیون 100 متر زیر زمین به قیمت 220 میلیون بورس نمایشگاه موقعیت عالی زیر قیمت منطقه دارای عدم خلاف و بر 6متری
قیمت: 1,450,000,000 تومان

  • ملارد ، چهار راه ملارد
  • کد: 1462 720
صفحه 1 از 1