کد: 4512 فروخته شد

1100 متر باغ مجموعه بصورت چهاردیواری بر ملک 38 متر انشعابات در موقعیت ملک باغ دارای دیوار یک متری سند تک برگ عرصه واعیان
قیمت: 8,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1