کد: 4267 اجاره رفت

300 متر سوله 220 متر بنا به ارتفاع 5/5 متر 80 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز شهری و آب کف موزاییک شده و دیوارها سیمان سفید
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1