کد: 4883 اجاره رفت

4000 متر زمین در باغستان شهریار 2000 متر سوله به ارتفاع 9/5 متر ، در تریلی رو کف بتن دیوار سنگ (نیمه بهداشتی) برق یک مگابایت ، گاز 65 جی و آب شهری
ودیعه: 1,000,000,000 - اجاره: 120,000,000 تومان

کد: 3516 اجاره رفت

8000 متر زمین 2000 متر سوله به ارتفاع 7 متر کف بتن امکانات : آب ، برق یک مگابایت با ژنراتور
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

صفحه 1 از 1