4000 متر زمین در باغستان شهریار 2000 متر سوله به ارتفاع 9/5 متر ، در تریلی رو کف بتن دیوار سنگ (نیمه بهداشتی) برق یک مگابایت ، گاز 65 جی و آب شهری
تماس ودیعه: 1,000,000,000 - اجاره: 120,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 4883 18
اجاره رفت

8000 متر زمین 2000 متر سوله به ارتفاع 7 متر کف بتن امکانات : آب ، برق یک مگابایت با ژنراتور
تماس ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

  • ملارد ، بی بی سکینه
  • کد: 3516 227
صفحه 1 از 1