کد: 4517 اجاره رفت

4000 متر زمین 2000 مترسوله بهداشتی نوساز ارتفاع استاندارد 400 متر سالن اداری کف و دیوارها تا سقف سنگ شده پنجره ها دو جداره برق سه فاز800 آمپر آب و گازG65
ودیعه: 1,000,000,000 - اجاره: 120,000,000 تومان

صفحه 1 از 1