کد: 1256 اجاره رفت

150متر سوله ، دارای آب ، برق سه فاز 125 آمپر ، کاز G60 صنعتی فشار قوی ، تلفن
ودیعه: 15,000,000 - اجاره: 2,500,000 تومان

صفحه 1 از 1