کد: 4167 اجاره رفت

1500 متر زمین 300 متر سوله به ارتفاع 4 متر کف بتن شده و دیوار ها سیمان سفید درب بزرگ کامیون رو انشعابات برق سه فاز 32 آمپر مشترک ، آب شهری و گاز مصرفی
ودیعه: 80,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

صفحه 1 از 1