کد: 4707 اجاره رفت

250 متر زمین 200 متر متر سالن به ارتفاع 4/5 متر انباری ، دفتری و کارگری سرویس بهداشتی مجزا برق تک فار 25 آمپر ،آب ، گاز شهری و خط تلفن
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 5,500,000 تومان

صفحه 1 از 1