کد: 4320 فروخته شد

1/5 هکتار باغ چهار دیواری 500 متر بنا قدیمی سه خوابه 700 متر استخر جهت ذخیره آب انشعابات آب ، 4 عدد کنتور برق و گاز قانونی خیابان بندی و کوچه کشی شده اماده تفکیک شدن و مجموعه سازی نامه جهاد کشاورزی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 60,000,000,000 تومان

کد: 3745 فروخته شد

500 متر باغ چهار دیواری با انواع درختان میوه مثمر 15 متر بنای قدیمی انشعابات در موقعیت ملک داخل بافت دارای سند تک برگ
قیمت: 1,450,000,000 تومان

کد: 4477 فروخته شد

900 متر باغ چهار دیواری شده داخل مجموعه انشعابات در موقعیت ملک وکالت از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 5,100,000,000 تومان

کد: 1621 فروخته شد

850 متر باغ با 50 متر بنای یک خوابه انشعابات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک استخرشنا سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان نزدیک بافت مسکونی
قیمت: 400,000,000 تومان

کد: 4469 فروخته شد

1000 متر باغ مشجر چهار دیواری شده انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی سند ششدانگ عرصه و اعیان
قیمت: 3,500,000,000 تومان

کد: 3730 فروخته شد

4000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر چهاردیواری شده انشعابات در موقعیت ملک سهمیه اب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ
قیمت: 3,000,000,000 تومان

کد: 3743 فروخته شد

1500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر قواره ملک دوبر محوطه سازی شده انشعابات در موقعیت ملک آلاچیق ، باربیکیو و استخرشنا سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 3,450,000,000 تومان

کد: 3314 فروخته شد

2000 متر باغ چهاردیواری ابعاد. 80/25 دوبر دو ساعت سهمیه آب کشاورزیقابل تبدیل به چهار قطعه 500 متری سند تک برگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1