فروخته شد

500 متر باغ خام قواره ملک به صورت دوبر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر

  • شهریار ، باباسلمان
  • کد: 1756 باغ و باغچه

500 متر زمین ، 100 متر خرپا دوطبقه 150 متری انشعابات آب ، برق و گاز شهری دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 1,600,000,000 تومان

  • شهریار ، باباسلمان
  • کد: 1704 صنعتی
صفحه 1 از 1