210 متر زمین با کاربری مسکونی منطقه مسکونی و در موقعیت آب برق و گاز مناسب ساخت و سکونت دایم سند تک برگ
قیمت: 315,000,000 تومان

  • شهریار ، انجم آباد
  • کد: 3056 مسکونی
صفحه 1 از 1