کد: 5298

۵۰۰ متر زمین کاربری مسکونی داخل طرح، عالی برای سرمایه گذاری میتونین پروانه برای ساخت بگیرید اب برق گاز و اینترنت دارد جاده شخصی دارد ویو جنگل و رودخانه و شالیزار قابل ساخت، قابل تفکیک
قیمت: 1,250,000,000 تومان

صفحه 1 از 1