کد: 4460

3000 متر زمین با کاربری باغچه با سند اوقافی با دسترسی عالی از اتوبان تهران ساوه
قیمت: 2,400,000,000 تومان

کد: 3725 اجاره رفت

1000 متر زمین 500 متر سوله به ارتفاع 4 متر 500 متر محوطه امکانات آب ، برق و گاز اتاق کارگری و سوئیت نگهبانی
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

صفحه 1 از 1