کد: 5416

300 متر سالن به ارتفاع 6 متر انشعابات برق تک فاز 25 آمپر ، آب و گاز مصرفی کف سرامیک ، دیوار سرامیک ، کرکره برقی سوله بهداشتی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

صفحه 1 از 1