1000 متر زمین با سند 3 دانگ از شش دانگ
قیمت: 650,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1481 سایرموارد

1000متر زمین با کابری مسکونی دارای سند شش دانگ
قیمت: 1,500,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1293 مسکونی

هزار متر زمین با موقعیت عالی واقع در اراضی وزارت دفاع شهریار
قیمت: 1,400,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 724 مسکونی

فروش یک قطعه زمین از اراضی وزارت دفاع شهریار قواره ملک دو بر با کاربری تجاری و مسکونی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 3,500,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 2231 تجاری مسکونی

یک قطعه از زمین‌‌ های وزارت دفاع با موقعيت عالي به متراژ1500 متر ( فروش فوري )

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1344 مسکونی
صفحه 1 از 1