فروش یک قطعه زمین از اراضی وزارت دفاع شهریار قواره ملک دو بر با کاربری تجاری و مسکونی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 2,200,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 2231 تجاری مسکونی

یک قطعه از زمین‌‌ های وزارت دفاع با موقعيت عالي به متراژ1500 متر ( فروش فوري )

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1344 مسکونی

1000 متر زمین با سند 3 دانگ از شش دانگ

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1481 سایرموارد

1000متر زمین با کابری مسکونی دارای سند شش دانگ
قیمت: 300,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1293 مسکونی

هزار متر زمین با موقعیت عالی واقع در اراضی وزارت دفاع شهریار
قیمت: 200,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 724 مسکونی
صفحه 1 از 1