کد: 3153 اجاره رفت

1500 متر زمین ، 1000 متر گلخانه سهمیه آب هر 12 روز ، استخر 180 هزار لیتری ذخیره آب گاز مصرفی
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1