کد: 3419 اجاره رفت

310 متر مساحت کل 250 متر سوله با ارتفاع 5 متر انشعابات : آب، گاز ، برق 25 آمپر 3 فاز و تلفن
ودیعه: 110,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1