کد: 3909 فروخته شد

1000 متر زمین انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند شش دانگ

کد: 3908 فروخته شد

4700 متر باغ با انواع درختان میوه انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 5 ساعت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند شش دانگ قیمت : متری 3 میلیون

کد: 3580

1300 متر زمین کاربری تجاری بر خیابان مناسب برای پمپ بنزین یا گاز دارای سند بنچاق
قیمت: 5,460,000,000 تومان

صفحه 1 از 1