کد: 6119

زمین ۵۰۰ متری در جاده زرد گل پلور آمل قابلیت احداث بنا درموقعیت نصب انشعاب گاز گزینه بسیار مناسب سرمایه‌گذاری به‌جهت ورود به بافت و ترقی ملک اطراف زمین ساخته شده است سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 1,850,000,000 تومان

کد: 4337 اجاره رفت

1800 متر دامداری 330 متر سالن اتاق کارگری چاه آب حیاط1500متری چهاردیواری فاصله با مرکز شهر ده دقیقه
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 1,500,000 تومان

کد: 3253 فروخته شد

2000 متر زمين 26 متر بر با كمربندي داخل محدوده شهري امکانات : آب و برق و گاز در موقعیت ملک آدرس : ميدان هزار سنگر كيلو متر يك كمربندي آمل به محمودآباد جنب سنگ فروشي آسيا

صفحه 1 از 1