کد: 5119

۵۷۰۰ مترباغ واقع در منطقه توریستی و زیبای گردنه حیران واقع در بافت روستایی با ابعاد عالی قابلیت تفکیک به چند قطعه دارای نسخ ریشه دار اقدام شده جهت سند تک برگ قیمت فوق العاده زیر قیمت منطقه فوری فروشی تخفیف پای معامله
قیمت: 17,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1