• فیلتر اعمال شده:
  • حذف فیلتر
  • عنوان: لم آباد
  • نوع آگهی: فروش
  • نوع ملک: باغ
کد: 9030

فروش 4000 متر باغ قدیمی چهاردیواری سهمیه آب کشاورزی 40 متر بر خیابان مناسب قطعه بندی و شهرک سازی وکالت از سند مادر نقد و تهاتر با آپارتمان
قیمت: 45,000,000,000 تومان

کد: 9025

640 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر 14 متر بر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 8,500,000,000 تومان

کد: 9024

950 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز قانونی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 13,500,000,000 تومان

کد: 8966

600 متر باغچه چهار دیواری شده دارای سهمیه‌ آب کشاورزی قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان متری 12 میلیون هر قطعه لوکیشن عالی

کد: 9012

1000 متر باغ چهار دیواری با درب تحویل میشود دارای سهمیه آب کشاورزی کنتور برق سند تک برگ عرصه و اعیان به قیمت کاسبی
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 8391

530 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز بالا سر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه و وکالت از سند مادر
قیمت: 6,200,000,000 تومان

کد: 8576

600 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر 60 متر بنا قدیمی با نامه جهاد کشاورزی انشعابات برق قانونی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با گیت ورودی امنیت بالا و نگهبانی 24 ساعته واگذاری ملک به صورت سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 6,500,000,000 تومان

کد: 8700

600 متر به صورت چهار دیواری دارای درختان قدیمی و مثمر سند تک برگ عرصه و اعیان به قیمت
قیمت: 5,200,000,000 تومان

کد: 9014

450 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 23 متر بر ملک 35 متر بنا انشعابات آب ، برق مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با امنیت بالا و نگهبانی 24 ساعته واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 6,000,000,000 تومان

کد: 8964

300 متر باغچه چهاردیواری در ابعاد 16 ^ 17 با انواع درختان میوه مثمر کوچه 6 متری انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 3,600,000,000 تومان

کد: 8632

1000متر باغ بر خیابان رضوان 50 متر بنای قدیمی مناسب برای ویلا سازی سند تک برگ عرصه و اعیان اوایل خیابان رضوان قیمت کاسبی
قیمت: 12,500,000,000 تومان

کد: 8986

500 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک به صورت سند تک برگ
قیمت: 5,300,000,000 تومان

کد: 8961

1000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر بر خیابان اصلی در یکی از کوچه باغ های برند منطقه 55 متر بنا قدیمی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک به صورت سند تک برگ
قیمت: 12,500,000,000 تومان

کد: 8965

600 متر باغچه چهاردیواری در ابعاد 16 ^ 17 با انواع درختان میوه مثمر کوچه 6 متری انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 7,200,000,000 تومان

کد: 7511

750 متر باغ با درختان میوه مثمر 60 متر بنای قدیمی بدون مشکل جهاد کشاورزی انشعابات تانکر آب 5000 لیتری ، برق و گاز مشاع استخرشنا سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ
قیمت: 13,000,000,000 تومان

کد: 8345

900 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر بصورت دو قطعه 450 متری هم بفروش می رسد انشعابات آب ، برق و گاز بالا سر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با امنیت بالا واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر قیمت : متری 12 میلیون
قیمت: 10,800,000,000 تومان

کد: 8938

600 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات برق و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر قابلیت معاوضه با ماشین هم دارد 3 میلیارد نقد ما بقی معاوضه
قیمت: 7,000,000,000 تومان

کد: 8285

500 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات تانکر آب 5000 لیتری ، برق قانونی و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه ویلایی واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 4,800,000,000 تومان

کد: 8186

500 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز بالا سر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 4,500,000,000 تومان

کد: 8381

520 متر باغچه در لم آباد ملارد 80 متر بنا نیمه کاره چهاردیواری سهمیه آب کشاورزی موقعیت ملک بسیار عالی واگذاری ملک به صورت قولنامه ریشه دار
قیمت: 5,000,000,000 تومان

کد: 8567

منطقه ویلایی نشین لم آباد ٣٠٠ متر باغچه چهار دیواری در ابعاد استاندارد سند تک برگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی بهترین لوکیشن منطقه فوری فروش زیر قیمت
قیمت: 2,250,000,000 تومان

کد: 8499

فروش ۶۵٠ متر باغچه در منطقه ویلایی لم آباد دارای سند تک برگ عرصه و اعیان ۵٠ متر بنای قدیمی با نامه جهاد (با امکان تخریب بازسازی) انشعابات کامل شهری سهمیه آب کشاورزی
قیمت: 6,000,000,000 تومان

کد: 8442

۶١٣ متر باغچه در ابعاد استاندارد چهار دیواری شده با بنای قدیمی که دارای نامه جهاد کشاورزی می باشد (قابلیت ساخت تا ١٨٠ متر ) سند تک برگ عرصه و اعیان انشعابات کامل قانونی زیر قیمت منطقه
قیمت: 6,200,000,000 تومان

کد: 8365

فروش 1000 متر باغ در لم آباد بر اصلی خیابان سرسبز رضوان یکی از بهترین خیابان های ملارد سند تک برگ با انتقال قطعی به نام خریدار 60متر بنای قدیمی نیمه کاره زیر قیمت منطقه مالک فروشنده واقعی در موقعیت نصب انشعابات مناسب برای ساخت باغ ویلا فرصتی استثنایی برای سازندگان
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 8174

1070 متر باغ در ابعاد 20 ^ 54 چهاردیواری بانواع درختان میوه مثمر 20 متر انباری و 20 متر اتاق بناها 3 سال گذشته و مشکل تخریب ندارد انشعابات آب ، برق مصرفی استخر چاه آب سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 8,500,000,000 تومان

کد: 8854

450 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر 250 متر نامه جهاد کشاورزی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت اوقاف
قیمت: 3,000,000,000 تومان

کد: 8853

فروش 300 تا 1000 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت اوقاف قیمت : متری 7 میلیون

کد: 8852

500 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 26 متر بر ملک انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با امنیت بالا و نگهبانی 24 ساعته واگذاری ملک به صورت وکالت از سند مادر
قیمت: 4,250,000,000 تومان

کد: 8835

400 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه ویلایی با امنیت بالا و نگهبانی 24 ساعته واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 4,600,000,000 تومان

کد: 8738

600 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات برق و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 6,300,000,000 تومان

کد: 8722

750 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 50 متر بنا قدیمی برای سال 1391 انشعابات تانکر آب ، برق مصرفی و گاز قانونی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه ویلایی کلا 3 قطعه مناسب جهت سکونت دایم واگذاری ملک به صورت سند تک برگ
قیمت: 13,000,000,000 تومان

کد: 8717

550 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب لوله کشی شده و برق قانونی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان کانکس نگهبانی واگذاری ملک به صورت سند تک برگ
قیمت: 5,300,000,000 تومان

کد: 8699

530 متر باغچه در ابعاد 15 ^ 35 با انواع درختان میوه مثمر کوچه 6 متری انشعابات برق قانونی و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با نگهبانی 24 ساعته واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر معاوضه با ملک در تهران هم دارد
قیمت: 4,950,000,000 تومان

کد: 8695

700 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 50 متر ویلا انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا داخل مجموعه ویلایی با امنیت بالا نامه جهاد کشاورزی واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 15,300,000,000 تومان

کد: 8640

500 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه ویلایی واگذاری ملک به صورت سند تک برگ
قیمت: 5,300,000,000 تومان

کد: 8254

900 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر 45 متر بنا انشعابات آب ، برق و گاز بالا سر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 8207

900 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 45 متر بنا سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 8206

880 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 45 متر بنا انشعابات آب ، برق و گاز بالا سر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر قیمت : متری 14 میلیون
قیمت: 12,320,000,000 تومان

کد: 8152

فروش دو قطعه باغچه 300 و 400 متری چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز بالا سر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت سند تک برگ قیمت : متری 10 میلیون

کد: 8090

500 متر باغچه دو طرف دیوارکشی شده انشعابات آب ، برق و گاز بالا سر ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه ویلایی واگذاری ملک بصورت سند اوقاف
قیمت: 3,200,000,000 تومان

کد: 8037

300 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با امنیت بالا و نگهبانی 24 ساعته سند مالکیت تک برگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 7619

1450 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر دو عدد بنای قدیمی 40 و 80 متری بناها برای قبل از سال 1380 بوده مشکل جهاد کشاورزی ندارد انشعابات برق و گاز قانونی استخرشنا چاه آب واگذاری ملک بصورت 4 جلد سند تک برگ
قیمت: 14,500,000,000 تومان

کد: 7517

350 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان قولنامه از سند مادر
قیمت: 3,000,000,000 تومان

کد: 7516

450 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 45 متر بنای قدیمی انشعابات برق سه فاز سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ
قیمت: 4,200,000,000 تومان

کد: 8656

620 متر باغچه به صورت چهار دیواری دارای نامه جهاد بلا مانع جهت ساخت ویلا سند تک برگ عرصه و اعیان داخل مجموعه ویلایی
قیمت: 6,000,000,000 تومان

کد: 8296

650 متر باغچه سرسبز و چهاردیواری بلوار اصلی لم آباد سهمیه آب کشاورزی و کنتور برق در بهترین ابعاد سند تک برگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 7,900,000,000 تومان

کد: 8814

باغچه ۵۰۰ متری ۴ دیواری آب برق گاز سند تک برگ عرصه و عیان نگهبانی ۲۴ساعته
قیمت: 4,400,000,000 تومان

کد: 8373

۹۰۰ متر باغ در بهترین موقعیت لم آباد 50 متر سرایداری مجزا ۱۸ متر بر ملک انشعابات کامل جای بنا مشخص شده قابلیت ساخت ویلا واگذاری ملک به صورت قولنامه ریشه دار
قیمت: 11,000,000,000 تومان

کد: 3162

600 متر باغچه در لم آباد ملارد چهاردیواری شده خوش قواره با درختان میوه مثمر قدیمی قواره دوم از بر دارای آب لوله کشی انباری و دستشویی آلاچیق 30 متری سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 4,200,000,000 تومان

کد: 8303 فروخته شد

1000 متر باغ در لم آباد ملارد در ابعادی عالی سهمیه آب کشاورزی 40 دقیقه درختان مثمر پر بار واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 10,000,000,000 تومان

کد: 8260

1000 متر باغ در بهترین لوکیشن لم آباد سهمیه آب کشاورزی برق مصرفی 20 متر بنا واگذاری ملک به صورت قولنامه ای قیمت مناسب تر از مورد های مشابه
قیمت: 10,000,000,000 تومان

کد: 8295

فروش 500 متر باغچه در بهترین موقعیت لم آباد ابعاد عالی جای بنا مشخص شده انشعابات در درب ملک 20 متر سقف سند تک برگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی
قیمت: 4,500,000,000 تومان

کد: 7321

400 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 60 متر بنا 8 سال ساخت انشعابات تانکر آب 2000 و 1000 لیتری ، برق قانونی و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 7,000,000,000 تومان

کد: 8261

600 متر باغ در بهترین لوکیشن ملارد چهاردیواری انشعابات دم ملک بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری واگذاری ملک به صورت قولنامه ای

کد: 7368 فروخته شد

500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 110 متر ویلا نوساز ، دو خوابه چسبیده به بافت مسکونی انشعابات آب ، برق مصرفی آبنما ، استخرشنا 15 متر سرایداری مجزا واگذاری ملک بصورت سند تک برگ
قیمت: 8,500,000,000 تومان

کد: 7044

300 متر باغچه در لم آباد ملارد درختان میوه 20 ساله 60 متر بنا قدیمی برای سال 85 بنا به صورت دوبلکس نیمه کاره می باشد انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی واگذاری ملک به صورت قولنامه و وکالت از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 5,800,000,000 تومان

کد: 7636

فروش 1200 متر باغ چهاردیواری سند تک برگ عرصه و اعیان اطراف باغ ویلا سازی شده مناسب برای سرمایه گذاری قابلیت تفکیک به دو قطعه قیمت استثنایی بهترین لوکیشن لم آباد
قیمت: 9,000,000,000 تومان

کد: 7352

فروش ۵۰۰ متر باغچه در منطقه لم آباد شهرستان ملارد داخل شهرک با تمامی امکانات رفاهی سند تک برگ عرصه و اعیان زیر قیمت منطقه مناسب برای ساخت ویلای دلخواهتان با کنتور برق قانونی و سهمیه آب کشاورزی همراه شما برای خرید بهتر "جهت مراجعه حضوری به املاک آبادگران" اندیشه فاز یک انتهای بلوار شهید دنیا مالی روبروی فرهنگسرای ایثار پلاک هجده
قیمت: 2,500,000,000 تومان

کد: 7635

۹۰۰ متر باغ واقع در مجموعه لوکیشن عالی کوچه رضوان اقدام شده جهت سند تک برگ به قیمت کاسبی
قیمت: 6,700,000,000 تومان

کد: 7634

1500 متر چهار دیواری 40 متر بنا قدیمی قابلیت تفکیک به دو قطعه آب و برق گاز در موقعیت ملک سند تک برگ عرصه و اعیان مناسب برای ویلا سازی
قیمت: 13,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 2