کد آگهی: 58
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 219
قابلیت معاوضه: ندارد
قیمت: 210,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 3000
نام مالک: امید عالی نژاد
موبایل: 09123197950

3000 متر زمین با کاربری کشاورزی دو طرف دیوار ، دارای یک ساعت سهمیه آب کشاورزی سند مالکیت شش دانگ