کد آگهی: 526
تاریخ ثبت: 1398/03/23
تعداد بازدید: 208
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 12500
نام مالک: افشاری
موبایل: 09126349925

12500 متر زمین چهار دیواری قدیمی دارای امکانات آب ، برق و گاز دارای مجوز و قابلیت وام