کد آگهی: 474
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 198
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1485
نام مالک: تاجیک
موبایل: 09123834713

4 قطعه زمین چهار دیواری از متراژ 1170 تا 1800 متر دارای قولنامه از سند مادر ملک پدری از سال 57 داخل مجموعه