کد آگهی: 2133
تاریخ ثبت: 1398/06/13
تعداد بازدید: 22
قیمت: 318,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: مسکونی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 212
مشاور: مجید رمضانی
موبایل: 09121930196
تلفن ثابت: 02191026554

212 متر زمین با کاربری مسکونی سند مالکیت تک برگ