کد آگهی: 1274
تاریخ ثبت: 1398/05/31
تعداد بازدید: 156
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: وکالت از سند مادر
مساحت: 1070
مشاور: مجید رمضانی
موبایل: 09121930196
تلفن ثابت: 02191026554

1070متر باغ 4دیواری ، 43متر بر انشعابات آب آشامیدنی و برق ، گاز در موقعیت ملک