کد آگهی: 1108
تاریخ ثبت: 1398/08/30
تعداد بازدید: 342
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1500
مشاور: هاشم وثیق
موبایل: 09126988298
تلفن ثابت: 02191026554

1500 متر زمین چهاردیواری دارای سند مالکیت تک برگ