کد آگهی: 1071
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 229
قیمت: 675,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 2500
مشاور: محمد حسینی
موبایل: 09360634022
تلفن ثابت: 02191026554

2500 متر زمین کشاورزی سند 6 دانگ