نتایج طرح گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری های کشور که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در پاییز ۹۶ نسبت به فصل مشابه در تهران 14.4 درصد رشد داشته است. با این حال وضعیت صدور پروانه ساختمانی در کل کشور نشان می دهد که تعداد پروانه های ساختمانی صادره در پاییز 96 به نسبت پاییز 95 کمتر از یک درصد تغییر کرده است.به گزارش درگاه مرکز آمار، بررسی نتایج طرح گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در فصل پاییز سال 96 نشان می‌دهد تعداد 2262 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 14.0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 14.4 درصد افزایش داشته است. در فصل پاییز سال 96، تعداد 16304 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 13.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.6 درصد افزایش داشته است.‏ همچنین در فصل پاییز سال 96، تعداد ٢٣٧٩٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 19.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 0.1 درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد 67511 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 18.2درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 0.8 درصد افزایش داشته است.‏در همین حال به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده از پیش‌بینی تولید مسکن در سومین فصل سال 96 حاکی از آن است که تولید همچنان کمتر از یک سوم تقاضای مطلق است. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است در ۹ ماه سال گذشته به طور میانگین در هر فصل حدود ۷۶ هزار واحد مسکونی احداث شده که اگر همین تعداد در زمستان نیز تولید داشته باشیم مجموع ساخت و ساز سالانه از ۳۰۴ هزار واحد فراتر نمی‌رود. این در حالی است که سال گذشته ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده و باید به طور متوسط ۳۸۰ هزار واحد فرسوده، نوسازی شود.