به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بررسی آمار رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که روند ثبت معاملات مسکن در تهران طی 9 ماه ابتدایی سال‌های 95 و 96 رو به رشد بوده است. بر این اساس در 9 ماه سال 94 تعداد 108 هزار و 90 معامله با متوسط قیمت هر مترمربع 41 میلیون و 562 هزار ریال ثبت شد که در سال بعدی (9 ماه سال 95) تعداد معاملات با رشد 8.6 درصدی به 117 هزار و 426 فقره افزایش یافته بود.
 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 9 ماه سال 95 بالغ بر 43 میلیون و 506 هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 4.7 درصد افزایش یافته است.
 
در9 ماه سال 96 (از فروردین تا پایان آذرماه) 131 هزار و 537 فقره معامله در تهران ثبت شد که به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 12 درصد رشد داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 8 درصد افزایش یافته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 9 ماه امسال نسبت به 9 ماه سال 94 بالغ بر 13.2 درصد افزایش یافته است.
 
*ثبت 10.6 درصد معاملات در دامنه قیمتی 3 تا 3.5 میلیونی
 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در آذرماه سال 96 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 10.6 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌ند. دامنه‌های قیمتی 25 تا 30 میلیون و 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 9.7 و 9.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در ماه مورد اشاره توزیع معاملات به‌گونه‌ای بوده که 57 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحدی مسکونی شهر تهران یعنی 50.9 میلیون ریال معامله شده‌اند.
 
همچنین بیشترین سهم معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 14.3 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 13.2 و 12.9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از 80 مترمربع 49.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.
 
*سهم 11 درصدی خانه‌های 150 میلیونی در معاملات
 
در آذر امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان با اختصاص 11 درصد بیشترین سهم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 200 تا 250 میلیون و 100 تا 150 میلیون تومان نیز هر کدام با 10.1 و 8.9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. به طور کلی در سومین ماه پاییز حدود 53.4 درصد معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 400 میلیون تومانی اختصاص داشته است.
 در آذرماه امسال متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بتگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 50.9 میلیون ریال بوده که نسبت به آبان 96 و آذرماه 95 به ترتیب 4.1 و 14.9 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در آذرماه نسبت به آذرماه پارسال به منطقه 8 با 24.4 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 16 با 5.3 درصد تعلق دارد.
در میان مناطق 22 گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 106.4 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 24 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. این ارقام به ترتیب نسبت به آذرماه سال گذشته 6.3 و 7.1 درصد رشد نشان می‌دهد.