به گزارش باشگاه خبرنگاران، مسکن از حوزه هایی به شمار می رود که نقش آن در تحرک اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.تاثیرگذاری این حوزه در یک هزار و ۲۰۰ رشته شغلی، تولیدی و خدماتی موید عمق اثرگذاری این بخش بر دیگر  ابعاد اقتصادی  کشور است و در این میان، کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که معتقدند در صورت ظهور و بروز رونق در بازار مسکن، شرایط برای کلیت اقتصادی کشور، متفاوت می شود و تحولی چشمگیر در این خصوص رقم خواهد خورد.در این میان، آمار و ارقام منتشر شده از سوی دستگاه های ذی ربط همچون بانک مرکزی ناظر بر این واقعیت است که میزان تولید مسکن (تولید بخش خصوصی) در طول سی سال اخیر به پایین تر حد ممکن تنزل یافته است.آنچنان که گزارش های منعکس شده نشان می دهد، تعداد ساختمان های شروع به ساخت، توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور که روند احداث آن از سال ۱۳۹۵ کلید خورده، حدود ۹۴ هزار واحد تخمین زده می شود که با توجه به این رقم، کمترین میزان احداث واحد مسکونی از سال ۱۳۶۸ تاکنون بوده است.در ذیل این گزارش تلاش می شود عوامل و دلایل این کاهش و تنزل حداکثری در ساخت و ساز ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.حسین سروش، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار  مسکن  در خصوص علل و دلایل کاهش و تنزل فاحش و محسوس ضریب تولید مسکن در کشور اظهار کرد: یکی از دلایل کلی و اصلی این عارضه به کاهش قدرت خرید مردم برمی گردد که به تبع همین موضوع باعث شده بسیاری از اقشار مردم، توان خرید مسکن را نداشته باشند