به گزارش دنیای اقتصاد، وی همچنین به برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای مهندسان ساختمان اشاره کرد و افزود: این آزمون‌ها به مهندسان ضعیف کمک می‌کند که قبل از دریافت پروانه اشتغال، خود را تقویت کنند. آخوندی در ادامه درباره بازآفرینی بافتهای فرسوده گفت: برای بازآفرینی صحیح بافت‌های فرسوده نیازمند این هستیم که به سمت ساختارهای محلی برویم که گوش به فرمان ما نباشند. باید استقلال این ساختارها را به رسمیت بشناسیم تا تصمیم‌گیر باشند.
 
آخوندی با اشاره به قرارگرفتن ایران در مرحله بازنگری و بازاندیشی زندگی مدرن گفت: امروز با تنگناهای پیچیده زندگی شهری روبرو هستیم که شهرسازی ریل پایه پاسخی به یکی از پایه‌های زندگی مدرن در ایران است. وزیر راه و شهرسازی‌ در بیان راهکار برون‌رفت از مشکلات کمبود مسکن، گفت: اصلی‌ترین سیاست ما سرمایه‌گذاری در داخل بافت شهری است. همه شهرهای بزرگ و تاریخی ما دارای مرکز شهری و محله‌ای هستند که ارزش تاریخی و انسانی و روابط اجتماعی دارند.

همچنین دارای زیرساخت‌های اصلی مانند برق، آب و گاز هستند و مهم‌تر از این ها، سرشار از حس زندگی و تعلق و هویت هستند. وی‌ افزود: ما باید به این محله‌ها و بافت‌های‌ قدیمی‌ و فرسوده توجه کنیم؛ یعنی سیاست ما در برابر سیاست احداث مسکن مهر، هدف ‌قراردادن مسئله در محل مسئله است. بنابراین بازآفرینی شهری راهکار اصلی ماست. اگر مشکل ما بدمسکنی و بافت فرسوده و حاشیه شهرهاست، باید به همین بخش‌ها برگردیم و آنها را ترمیم و بازسازی کنیم.