اقتصاد > مسکن - اعتماد به نقل از بت شکن مدیرعامل بانک مسکن نوشت: سال آینده انتظار داریم بازار مسکن رونق بگیرد.
اقتصاد > مسکن - اعتماد به نقل از بت شکن مدیرعامل بانک مسکن نوشت: سال آینده انتظار داریم بازار مسکن رونق بگیرد.
به عقيده محمدهاشم بت‌شكن در عين اينكه سياست‌هاي تقويت طرف تقاضا با اعطاي تسهيلات صندوق يكم و اوراق دنبال مي‌شود طرف عرضه نيز با اعطاي تسهيلات بدون سپرده به انبوه‌سازان نيز در دستور كار قرار گرفت. اولويت واگذاري تسهيلات نيز استفاده از تكنولوژي است. در طرف تقاضا اما بناست به جز طرح‌هاي اجرا شده تاكنون، استفاده از حساب‌هاي تركيبي نيز اجرا شود. بت‌شكن در نشستي خبري توضيح داد: از تدابير ويژه‌اي براي اينكه حق انتخاب به مردم زيادتر شود استفاده خواهيم كرد، يعني به جاي اينكه سقف وام مسكن را افزايش دهيم، يك حساب تركيبي بدون سپرده و با سپرده براي سال آينده در نظر گرفته‌ايم كه پس از تصويب، به اطلاع عموم خواهد رسيد.
رشد منفي بخش مسكن به دليل عدم پرداخت اعتبارات عمراني است
مديرعامل بانك مسكن انگشت اتهام خود براي رشد منفي بخش مسكن در سال جاري را به سوي اعتبارات پروژه‌هاي عمراني گرفت. او گفت: در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي تنها بخش مسكن رشد منفي در نيمه نخست امسال داشت و دليل اين اتفاق نيز عدم پرداخت اعتبارات عمراني است. پروژه‌هاي عمراني، بخشي از ساخت وسازهاي كشور را برعهده دارد كه نبود اعتبارات اين بخش را از حركت بازداشته و اثرات آن بر بخش مسكن نمودار شده است.
سه شرط دريافت وام ٤٠ ميليوني مسكن مهر
مديرعامل بانك مسكن همچنين در اين نشست شروط امكان استفاده از افزايش وام اين پروژه به ٤٠ ميليون تومان را اعلام كرد.
شوراي پول و اعتبار در نيمه دي ماه امسال براي پيشبرد مسكن مهر و اتمام واحد‌هاي نيمه‌تمام، سقف اين تسهيلات را از ٣٠ به ٤٠ ميليون تومان افزايش داد. آن‌طور كه مديرعامل بانك مسكن عنوان كرد افزايش ١٠ ميليوني اين تسهيلات در اواخر هفته گذشته ابلاغ شده و از ديروز در تمامي شعب اين بانك قابل اجراست.
او پرداخت وام ٤٠ ميليوني مسكن مهر را مشروط دانست و توضيح داد: اين تسهيلات به واحدهاي در حال تكميل تعلق مي‌گيرد، ضمن اينكه اين واحدها فروش نرفته و پروژه فعال باشد. همچنين تشخيص پرداخت با بانك مسكن خواهد بود. بت‌شكن برآورد پرداخت وام ٤٠ ميليوني را براي حدود ٣٩٠ هزار واحد در كل كشور عنوان كرد.
مديرعامل بانك مسكن همچنين اعلام كرد كه تاكنون بيش از ٥٠ هزار ميليارد تومان بابت تكميل مسكن مهر تامين مالي انجام شده كه تا دو ميليون و ٣٥٠ هزار واحد را در بر مي‌گيرد. در عين حال كه يك ميليون و ٧٠٠ هزار واحد نيز تحويل و فروش اقساطي شد. در مجموع براي فروش اقساطي تا ٣٧ هزار ميليارد تومان تامين مالي شده است. او با اشاره‌اي كه به ميزان معوقات بانك مسكن داشت بيان كرد: همواره كمترين معوقات به بانك مسكن اختصاص دارد چرا كه مخاطب آن آحاد جامعه و تسهيلات خرد است كه امكان برگشت آن بسيار بالاست، اما در اين بين از حدود ٥٨٠٠ ميليارد معوقات بانكي، ٢١٠٠ ميليارد تومان در بخش مسكن مهر ثبت شده است.
بدعهدي درباره افزايش سرمايه بانك مسكن
بت شكن موضوع افزايش سرمايه بانك مسكن را نيز مطرح كرد و با اشاره به دو مجوز قانوني كه براي اين موضوع وجود دارد از عدم اجراي آن گله‌مند شد. آن‌طور كه مديرعامل بانك مسكن اعلام كرد در قانون بودجه امسال حدود ۵۰۰۰ ميليارد تومان براي افزايش سرمايه اين بانك از محل فروش دارايي‌هاي مازاد راه و شهرسازي در نظر گرفته شده كه هنوز هيچ مرحله‌اي از آن محقق نشده است. اين در حالي است كه با پايان سال جاري اگر اتفاقي نيفتد اين قانون به طور خودكار ديگر قابليت اجرايي نخواهد داشت. اما استفاده ۱۰ هزار ميليارد توماني از مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه قرار بود در قالب تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال به مرحله اجرا برسد، ديگر محل افزايش سرمايه بانك مسكن است كه بت‌شكن عنوان مي‌كند اين هم هنوز اجرايي نشده و در مجموع هيچ اتفاقي براي افزايش بانك مسكن نيفتاده است. اين در حالي است كه استفاده از مازاد تجديد ارزيابي بانك مركزي موجب تزريق نقدي نخواهد شد و تنها فروش اموال مازاد وزارت راه و شهرسازي است كه عامل ورود نقدينگي به بانك مسكن است كه اتفاق نيفتاد.
مديرعامل بانك مسكن در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود بانك مسكن از محل وصول اقساط مسكن مهر تسهيلاتي به ساير بانك‌ها اعطا مي‌كند، گفت: با پيگيري‌هايي كه بانك مسكن انجام داد، بازپرداخت اقساط بانك مسكن مهر جزو تعهدات متقاضيان است و در ١٠ ماهه سال جاري تاكنون ٣ هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان بازپرداخت اقساط مسكن مهر وصول شده است.
او تاكيد كرد: سوال من اين است كه بانك مسكن براي اين وصولي‌ها چه اقدامي بايد انجام دهد. براي پاسخ دادن به چند ابهامي كه وجود دارد بايد توضيحاتي را ارايه دهم. بانك مسكن يك مخزن منابع دارد كه از چند ورودي منابع وارد آن مي‌شود.
بت‌شكن ادامه داد: يكي از اين ورودي‌ها، سپرده‌هاي جديد و يكي ديگر از اين ورودي‌هاي منابع، اين است كه بانك مسكن تسهيلاتي از سال‌هاي گذشته بابت فروش اقساطي وصول كرده است يا اينكه تسهيلاتي از طريق اوراق كه در ده ماه سال جاري حدودا ٤ هزار ميليارد تومان بوده است، تامين منابع شده است. پس وصولي‌هاي ما از مسكن مهر يا تسهيلاتي كه داده شده است، تنها يك چهارم اين ورودي‌ها را تشكيل مي‌دهد. حال تمام اين ورودي‌ها در يك مخزن خزانه بانك جمع مي‌شود، پس بانك مسكن بايد اين منابع را به كار گيرد، هرچند بايد به اين موضوع توجه كرد كه بانك مسكن كاري ندارد كه اين منابع به طور مشخص مربوط به كدام بخش است.
بت‌شكن با اشاره به اينكه ١٥ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان تسهيلات از همين مخزن پرداخت شده است، گفت: بانك‌ها همواره حدود ٥درصد از سپرده را بايد وجه نقد و ذخيره احتياطي خود قرار دهند، اين بهترين حالت براي هر بانكي است كه بتواند اين ٥ درصد را صرف صندوق، خريد اوراق مشاركت يا خريد اسناد خزانه كند يا در بهترين حالت به بانك‌هاي ديگر تسهيلات يك‌شبه اعطا كند. او تصريح كرد: اين ذخيره احتياطي ٥ درصدي همواره در حال چرخش است، پس بانك مسكن از اين مخزن بايد به نحو احسن استفاده كند.
شبكه بانكي اراده لازم را براي پرداخت تسهيلات مسكن ندارد
بت شكن با اشاره به اينكه در ٩ ماهه سال جاري كل شبكه بانكي ٣٨٢ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است كه ٤٤ درصد رشد داشته است، گفت: اگر بخش مسكن را ببينيم، تسهيلات بخش مسكن به ٣٤ هزار ميليارد تومان رسيده است كه ٢٤ درصد رشد داشته است و متاسفانه با ركود مسكن، سهم تسهيلات بخش مسكن و ساخت از كل تسهيلات شبكه بانكي فقط ٩/٨ درصد است كه يك روند كاهشي داشته است. تسهيلات شبكه بانكي براي بخش مسكن در سال ٩٢، ١٢ درصد، در سال ٩٣ حدود ٨/١١ درصد، در ٩ ماهه سال ٩٤ حدود ١٠ درصد و در سال ٩٥ به ٩/٨ درصد رسيده است.