مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، 11 هزار و 344 میلیارد ریال بابت انواع تعهدات بلند مدت به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان پرداخت شده است. جمیل حق پرست افزود: این مبلغ بابت مستمری های بازنشستگی ، بازماندگی، از کارافتادگی، هزینه های اولاد، مسکن و بن عائله مندی پرداخت شده است.وی اظهار داشت: تامین اجتماعی استان گیلان در این مدت بابت تعهدات کوتاه مدت شامل انواع کمک هزینه ها و غرامت ها با صدور بیش از 30 هزار سند ، بیش از 309 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
حق پرست تعداد مقرری بگیران تامین اجتماعی استان گیلان را بیش از هشت هزار نفر عنوان و خاطر نشان کرد: در این بخش نیز افزون بر 692 میلیارد ریال به این تعداد از مقرری بگیران پرداخت شده است.مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان بیان داشت: مجموع حق بیمه دریافتی گیلان در سال جاری کمتر از 55 درصد هزینه های تعهداتی تامین اجتماعی را پوشش داده است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در ادامه این نشست خبری بیان داشت: طرح کشوری بخشودگی جرایم کارفرمایان در راستای اقتصادی مقاومتی در استان در حال اجراست.
حق پرست اظهار داشت: بر این اساس، کارفرمایان واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی خوش حساب در استان از بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار 
می شوند.وی با بیان این که مرحله اول اجرای این طرح تابستان انجام شد، خاطرنشان کرد: در مرحله دوم ، طرح بخشودگی جرایم بیمه ای با شرایط مناسبت تر به اجرا درآمده که کارفرمایان در گیلان می توانند به شعب تامین اجتماعی در سراسر استان
 مراجعه کنند.