عصر اقتصاد: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، ابعاد مختلف مسکن‌اجتماعی را که در آن تامین مسکن اقشار کم‌درآمد با هدف عدم جدایی‌گزینی اجتماعی و توجه به رویکردهای اجتماعی است، تشریح کرد و گفت: ۵۷۰ هزار واحد مسکونی در طرح مسکن اجتماعی تا پایان برنامه ششم توسعه در دو قالب استیجاری و ملکی با هدف تامین مسکن اقشار کم درآمد و با رویکرد اجتماعی- اقتصادی ساخته می‌شوند.
علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در تشریح ابعاد مختلف سیاستگذاری و اجرای طرح مسکن اجتماعی، همچنین سازمان‌ها و ارگان‌هایی که قرار است در اجرای مسکن‌اجتماعی ایفای نقش کنند، با اشاره به اینکه معمولا همه دولت‌ها برای تامين و تسهيل دسترسی به مسكن گروه‌های کم‌درآمد، برنامه‌ها و سیاست‌هایی دارند، ‌به مروری بر کلیات تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در دوره‌های مختلف پرداخت.
وی گفت: بر اساس مطالعات و اقداماتی که انجام شده در هر برهه زمانی دولت‌ها، سیاست‌هایی اتخاذ کردند، تا بتوانند آنجایی که بازار مسکن کارآمدی لازم را ندارد و گروه‌های کم‌درآمد دسترسی به مسکن ندارند، سیاستگذاری و اقداماتی انجام شود، و به اين ترتيب به فرآیند تامین مسکن اقشار متوسط و به ویژه کم درآمد، کمک نمايد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: در دولت یازدهم نیز تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در سیاستگذاری‌های کلان قرار گرفت و دولت پذيرفت تا مسکن مهر را با تمامی مشکلاتی که داشت به پایان برساند. دولت یازدهم به رغم نقدهایی که به اجرای طرح مسکن‌مهر داشت تعهد خود را با توجه به منابع مالی که در اختیار داشت، عملیاتی کرد.
وی تصریح کرد: مسکن مهر در حوزه زیرساخت‌ها و مکان‌یابی‌ها مشکلات فراوانی دارد كه با توجه به محدوديت منابع، بسيار متحمل است که مشکلات مسکن مهر دامنگیر دولت بعدی نیز بشود. در اين راستا تورم و آورده اندک برخی از متقاضیان و عدم همکاری در بخشی از مناطق به مشکلات دامن زده است.
چگنی در تشریح ابعاد مسکن اجتماعی به تفاوت‌هایی که مسکن‌اجتماعی با مسکن مهر دارد اشاره کرد و افزود: مسکن‌اجتماعی مانند مسکن مهر نیست و در اجرای طرح مسکن‌اجتماعی در نظر گرفته شده تا از حوزه اقتصادی صرف خارج شده و وارد حوزه اجتماعی شویم. بدین‌معنا، مسکن اجتماعی حوزه رفاه و تامین اجتماعی مردم را پوشش می‌دهد و دامنه شمول آن گروه‌هاي كم‌درآمد واقعي هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه بسته مسکن اجتماعی در سال دوم از دولت یازدهم آماده شده بود، اما به دلیل اجرای طرح مسکن مهر و تعهد دولت به اتمام آن به تعویق افتاد، گفت: محورهای مختلف اجرای طرح مسکن اجتماعی در بسته‌ای از همان دو سال گذشته تدوین شده بود. یعنی در آن بسته، بحث های مدیریتی، تقاضا، عرضه، تامین منابع مالی و زمین همه آماده و بسته‌ای بود که تمامی جوانب آن سنجیده شده بود كه به دولت ارائه شد اما به دلیل تنگناهای مالی امکان تصویب آنها نبود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مسکن‌اجتماعی در قالب تامین  تسهیلات برای بافت‌های ناکارآمد شهری است، گفت: برنامه تخصیص سالیانه ۳۰۰ هزار وام به بافت‌های ناکارآمد شهری نیز در قالب مسکن‌اجتماعی تعریف شده است، اما به دلیل تنگناهای مالی و اینکه نتوانست منابع مالی مابه التفاوت سود را به بانک‌ها تزریق کند، طبیعتا عملکرد قابل توجهی نداشت.
چگنی تصریح کرد: برنامه‌ اجرایي مسکن اجتماعی، توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی طراحی و تدوین شد که این برنامه به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه و مورد بحث کارشناسی دستگاه هاي ذيربط قرار گرفت. هدف از اين بررسي اين بود كه معضلات و اشتباهات گذشته تکرار نشود و به لحاظ مسائل زیرساخت و روبنایی در حال حاضر اين برنامه مراحل تصويب نهايي را طي مي‌كند تا با مشکلاتی مشابه مسکن مهر روبرو نباشيم.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: اجرای برنامه مسکن اجتماعی به گونه ای طراحی شده که ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۵ و برای ۵ ساله باقی‌مانده تا برنامه ششم توسعه ساخت سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار بگیرد و در پایان برنامه ششم ۵۷۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی ساخته و در قالب استیجاری و ملکی در اختیار گروه‌های کم درآمد قرار گیرد. برنامه‌هاي اجرايي و ساز و كار آن با مديريت بنياد مسكن انقلاب اسلامي انجام مي‌شود، بعبارت ديگر متولي اجراي برنامه مسكن اجتماعي بنياد مسكن است.