رئیس آموزش وپرورش شهرستان سمنان گفت: یک مدرسه خیرساز تا شروع سال تحصیلی آینده، در مسکن مهر این شهرستان به بهره برداری می رسد.
یک مدرسه تا مهر سال آینده در مسکن مهر سمنان به بهره برداری می رسد
به گزارش ایرنا، سعید رضایی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: 2 طرح مدرسه خیرساز در مسکن مهر شهرستان سمنان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی در مسکن مهر شهرستان سمنان سکونت دارند و اولویت مدرسه سازی در این منطقه احساس می شود، گفت: در سال 92 فقط 2 مدرسه در این منطقه وجود داشت و تعداد مدارس در این منطقه از سال 93 تا 95 به چهار مدرسه افزایش یافته است.
رضایی یادآورشد: سمنان به دلیل مهاجرپذیربودن سالانه میزان 2 هزار دانش آموز جدید است.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان سمنان با اشاره به دیگر طرح های عمرانی آموزشی در این شهرستان، خاطرنشان کرد: در سال آینده، ساخت مرکز هنرستان دختران در شهرستان سمنان پیش بینی شده است.
وی با بیان این که بیش از هفت هنرستان در شهر سمنان وجود دارد، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن برنامه هدایت تحصیلی، 42 درصد دانش آموزان سمنان در رشته فنی حرفه ای مشغول به تحصیلند.
رضایی بیان داشت: رویکرد برنامه هدایت تحصیلی در سال 95-96 با برگزارش جلسات توجیهی برای والدین و دانش آموزان در مهر سال 96 پیش بینی شده است.
وی یادآورشد: در سال 95 تعداد دانش آموزان رشته تجربی در شاخه نظری افزایش داشته که با اجرایی شدن برنامه هدایت تحصیلی این آمار کاهش می یابد.
وی یادآورشد: سیاست وزارت آموزش وپرورش و دولت، افزایش تحصیل در رشته های فنی حرفه ای و کاردانش برای کسب مهارت‌های تخصصی با هدف ایجاد زمینه اشتغالزایی است.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان سمنان گفت: با اجرایی شدن طرح هدایت تحصیلی در سال آینده، پیش بینی شده 45 درصد دانش آموزان به رشته های فنی وارد می شوند.
در شهرستان سمنان 34 هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف درحال تحصیلند.
استان سمنان 120 هزار دانش آموز در بیش از 800 واحد آموزشی دارد و 56 درصد مدارس در این استان تخریبی است.