معاون مركز آمار با اشاره به جايگاه چهارم ايران در سرشماری نفوس و مسكن در سطح جهانی گفت: ايران در سرشماری اينترنتی رتبه قابل توجهی در ميان كشورهای جهان دارد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، علی زاهديان معاون مركز آمار در مراسم تجليل و تقدير از دست اندركاران سرشماری عمومی مسكن گفت: طراحی سرشماری نفوس و مسكن بيش از دو سال زمان برد و حدود ٢٠ كميته طراحی و آزمايش را برعهده گرفته‌اند كه در اين ميان ١٧٠ نفر در طراحی سرشماری نفوس و مسكن شركت كرده‌اند.
وی در خصوص جايگاه ايران در سرشماری اينترنتی بيان كرد: ايران پس از كشورهای كانادا، استراليا و كره جنوبی رتبه چهارم را در سرشماری در سطح جهان دارد.
معاون مركز آمار در خصوص تحصيلات ماموريت سرشماری تصريح كرد: از نظر تحصيلات ١١ درصد سرشماران دارای مدرك ديپلم، ٨ درصد فوق ديپلم، ٦٤.٨ درصد ليسانس و ١٥ درصد دارای مدرك فوق ليسانس بوده‌اند.
زاهديان اظهار كرد: در تمام كشورهای دنيا هزينه سرشماری بسيار بالا است به گونه‌ای كه در افريقای جنوبی به ازای هر نفر٢ دلار، در امريكا ٣٣ دلار و در اروپا ٧.٨ به ازای هر نفر بوده است كه اين رقم در ايران بسيار كمتر است.
وی در توضيح رتبه ايران در سرشماری ياد آورشد: ايران با سهم ٤٧.٥ جايگاه ويژه‌ای در سرشماری اينترنتی در سطح جهان دارد.
معاون در انتها خاطرنشان كرد: از ماموران سرشماران حضوری سهم اقايان ٥٢.٣ درصد و سهم بانوان ٤٧٠٨ درصد بوده است كه در نتيجه از تعداد ٢٥ هزار مامور ٣ هزار ١٠٠ مفر گزينش شدند و سرشماری را برعهده گرفتند