مدیرکل تأمین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: بیش از 30 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تا پایان سال جاری در کشور تعمیر و بازسازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، منطقه کهگیلویه وبویراحمد ابراهیم بازیان در بازید از واحدهای مسکونی خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد  در بافت فرسوده گچساران افزود: 17 هزار واحد مسکونی روستایی و شهری برای مددجویان زیرپوشش این نهاد تا پایان سال جاری احداث می شود.
وی بیان کرد: بیش از 30 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تا پایان سال جاری در کشور تعمیر و بازسازی خواهد شد.
مدیرکل تأمین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: یک میلیون و 700 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح کشورقرار دارند.
بازیان عنوان کرد: از این تعداد 10 درصدانها  فاقد مسکن هستند.
وی ادامه داد: 350 هزار واحد مسکونی مددجویان زیرپوشش کمیته امداد کشور نیاز به بهسازی دارد که طی یک برنامه سه ساله اجرا می شود.
مدیرکل تأمین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: در دوسال گذشته سرانه اختصاص یافته به تأمینو تعمیر و بازسازی این نهاد پنج برابر افزایش یافته است.
بازیان اضافه کرد: به مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی به ازای هر واحد مسکونی در شهر 250 میلیون ریال و روستاها 150 میلیون ریال وام بلاعوض پرداخت خواهد شد.