تعداد ۹۰۰هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۷۴۰میلیارد ریال در آبان ماه امسال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب نشان از رشد ۸ و ۲۷ درصدی حجم و ارزش معاملات این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.
به گزارش صبحانه، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در آبان ماه امسال نشان می دهد طی 21 روز معاملاتی تعداد 6میلیارد و 516میلیون ورقه بهادار در 486هزار نوبت به ارزش 44هزار و 647میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد 94، 98 و 103 درصدی حجم، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت 2556میلیون ورقه بهادار به ارزش 7690میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 2098میلیون ورقه بهادار به ارزش 8218میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 671و 1016درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزایش 131و 247 درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با آبان ماه سال 94 است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 137میلیون اوراق بدهی به ارزش 25هزار و 809میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 13 و 55 درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
افزون بر این؛ بالغ بر 112میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 1399میلیارد ریال و 900هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 740میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد 6درصدی حجم و 81درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و افزایش 8 درصدی حجم و رشد 27درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن دارد.