کد آگهی: 94
تاریخ ثبت: 1396/07/22
رهن: 20,000,000
اجاره: 2,000,000
نوع فایل: رهن و اجاره
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 1500
زیربنا:
نام مالک: جمشیدی
موبایل: 09123470532
تلفن ثابت:

قطعه 91 ، زمین 4 دیواری 70 متر اداری درب تریلی رو و خیابان آسفالت دارای آب تانکر آشامیدنی و برق 3 فاز 50 آمپر ، گاز وصل می کند ،